Project Name Address Time
 • Jining International Hotel,Shandong
 • Shandong
 • 2011
 • Huatian Hotel,Shaoyang, Hunan
 • Hunan
 • 2010-2012
 • Boutique Hotel, Lianyungang
 • Lianyungang
 • 2012
 • Longteng Bay Hotel & Condo, Haikou
 • Haikou
 • 2009
 • Huatian Hotel VIP Building, Changsha
 • Changsha
 • 2000-2001
 • Haihang Platinum Hotel, Nanchang
 • Nanchang
 • 2005-2006
 • Nanguang City Garden, Shenzhen
 • Shenzhen
 • 2007
 • China Plaza, Guangzhou
 • Guangzhou
 • 2006-2007
 • Starry Shore, Wuhan
 • Wuhan
 • 2006-2007
 • Sunshine Huayi Apartments, Shenzhen
 • Shenzhen
 • 2005-2007
 • * Joint Design Project